Finnish Verb Conjugator - käydä

Top searches: olla aueta mennä tehdä juoda lukea työskennellä kokeilla opettaa tavata käydä kaatua kirjoittaa tietää tulla 

*Input the verb in basic or conjugated form. Help?
basic form conjugated form either
Finnish verb (ä, ö)
Auto-suggest verb while typing (basic form)

käydä

Indicative
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
käynen käy
käytet
käyei
käymmeemme
käytteette
käyväteivät
olen käynyten ole käynyt
oletet
onei
olemme käyneetemme ole käyneet
oletteette
ovateivät
Passive
käydäänei käydä
on käytyei ole käyty
  Pers Imperfect Pluperfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
kävinen käynyt
kävitet
käviei
kävimmeemme käyneet
kävitteette
käviväteivät
olin käynyten ollut käynyt
olitet
oliei
olimme käyneetemme olleet käyneet
olitteette
olivateivät
Passive
käytiinei käyty
oli käytyei ollut käyty
Imperative
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
--
käyälä käy
käyköönälköön käykö
käykäämmeälkäämme
käykääälkää
käyköötälkööt
--
--
olkoon käynytälköön olko käynyt
--
--
olkoot käyneetälkööt olko käyneet
Passive
käytäköönälköön käytäkö
olkoon käytyälköön olko käyty
Conditional
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
kävisinen kävisi
kävisitet
kävisiei
kävisimmeemme
kävisitteette
kävisiväteivät
olisin käynyten olisi käynyt
olisitet
olisiei
olisimme käyneetemme olisi käyneet
olisitteette
olisivateivät
Passive
käytäisiinei käytäisi
oltaisiin käytyei olisi käyty
Potential
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
käynenen käyne
käynetet
käyneeei
käynemmeemme
käynetteette
käyneväteivät
lienen käynyten liene käynyt
lienetet
lieneeei
lienemme käyneetemme liene käyneet
lienetteette
lieneväteivät
Passive
käytäneenei käytäne
lienee käytyei liene käyty
Infinitives
 
1st Inf. Short Long
  käydä käydäkseni, käydäksesi, käydäkseen
käydäksemme, käydäksenne, käydäkseen
 
2nd Inf. Inessive Active Inessive Passive Instructive
  käydessä käytäessä käyden
 
3rd Inf. Illative Inessive Elative Adessive Abessive Instructive
  käymään käymässä käymästä käymällä käymättä käymän
 
4th Inf.  
  käyminen
Participles
  Present Perfect
Active käyvä käynyt (käynee-, käyneet)
Passive käytävä käyty
Agent participle käymä
Neg. adjective käymätön

Page generated in 0.456 sec.

Copyright © 2007-2017 www.artemira.eu.
All rights reserved.
This utility is provided "as is", without any warranties.
The author cannot be held responsible for any mistakes it may contain.