Finnish Verb Conjugator - aueta

Top searches: olla aueta mennä tehdä juoda lukea työskennellä kokeilla opettaa tavata käydä kaatua kirjoittaa tietää tulla 

*Input the verb in basic or conjugated form. Help?
basic form conjugated form either
Finnish verb (ä, ö)
Auto-suggest verb while typing (basic form)

This verb has multiple conjugations: aueta1  aueta2 

aueta

Indicative
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
aukenenen aukene
aukenetet
aukeneeei
aukenemmeemme
aukenetteette
aukenevateivät
olen auennuten ole auennut
oletet
onei
olemme auenneetemme ole auenneet
oletteette
ovateivät
Passive
auetaanei aueta
on auettuei ole auettu
  Pers Imperfect Pluperfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
aukeninen auennut
aukenitet
aukeniei
aukenimmeemme auenneet
aukenitteette
aukenivateivät
olin auennuten ollut auennut
olitet
oliei
olimme auenneetemme olleet auenneet
olitteette
olivateivät
Passive
auettiinei auettu
oli auettuei ollut auettu
Imperative
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
--
aukeneälä aukene
auetkoonälköön auetko
auetkaammeälkäämme
auetkaaälkää
auetkootälkööt
--
--
olkoon auennutälköön olko auennut
--
--
olkoot auenneetälkööt olko auenneet
Passive
auettakoonälköön auettako
olkoon auettuälköön olko auettu
Conditional
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
aukenisinen aukenisi
aukenisitet
aukenisiei
aukenisimmeemme
aukenisitteette
aukenisivateivät
olisin auennuten olisi auennut
olisitet
olisiei
olisimme auenneetemme olisi auenneet
olisitteette
olisivateivät
Passive
auettaisiinei auettaisi
oltaisiin auettuei olisi auettu
Potential
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
auennenen auenne
auennetet
auenneeei
auennemmeemme
auennetteette
auennevateivät
lienen auennuten liene auennut
lienetet
lieneeei
lienemme auenneetemme liene auenneet
lienetteette
lieneväteivät
Passive
auettaneenei auettane
lienee auettuei liene auettu
Infinitives
 
1st Inf. Short Long
  aueta auetakseni, auetaksesi, auetakseen
auetaksemme, auetaksenne, auetakseen
 
2nd Inf. Inessive Active Inessive Passive Instructive
  auetessa auettaessa aueten
 
3rd Inf. Illative Inessive Elative Adessive Abessive Instructive
  aukenemaan aukenemassa aukenemasta aukenemalla aukenematta aukeneman
 
4th Inf.  
  aukeneminen
Participles
  Present Perfect
Active aukeneva auennut (auennee-, auenneet)
Passive auettava auettu
Agent participle aukenema
Neg. adjective aukenematon

Page generated in 0.36 sec.

Copyright © 2007-2017 www.artemira.eu.
All rights reserved.
This utility is provided "as is", without any warranties.
The author cannot be held responsible for any mistakes it may contain.