Finnish Verb Conjugator - tavata

Top searches:
olla aueta mennä tehdä juoda lukea työskennellä 
kokeilla opettaa tavata käydä kaatua kirjoittaa tietää tulla 

*Input the verb in basic or conjugated form. Help?
basic form conjugated form either
Finnish verb (ä, ö)
Auto-suggest verb while typing (basic form)

This verb has multiple conjugations: tavata1  tavata2 

tavata

Indicative
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
tapaanen tapaa
tapaatet
tapaaei
tapaammeemme
tapaatteette
tapaavateivät
olen tavannuten ole tavannut
oletet
onei
olemme tavanneetemme ole tavanneet
oletteette
ovateivät
Passive
tavataanei tavata
on tavattuei ole tavattu
  Pers Imperfect Pluperfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
tapasinen tavannut
tapasitet
tapasiei
tapasimmeemme tavanneet
tapasitteette
tapasivateivät
olin tavannuten ollut tavannut
olitet
oliei
olimme tavanneetemme olleet tavanneet
olitteette
olivateivät
Passive
tavattiinei tavattu
oli tavattuei ollut tavattu
Imperative
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
--
tapaaälä tapaa
tavatkoonälköön tavatko
tavatkaammeälkäämme
tavatkaaälkää
tavatkootälkööt
--
--
olkoon tavannutälköön olko tavannut
--
--
olkoot tavanneetälkööt olko tavanneet
Passive
tavattakoonälköön tavattako
olkoon tavattuälköön olko tavattu
Conditional
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
tapaisinen tapaisi
tapaisitet
tapaisiei
tapaisimmeemme
tapaisitteette
tapaisivateivät
olisin tavannuten olisi tavannut
olisitet
olisiei
olisimme tavanneetemme olisi tavanneet
olisitteette
olisivateivät
Passive
tavattaisiinei tavattaisi
oltaisiin tavattuei olisi tavattu
Potential
  Pers Present Perfect
Active
minä
sinä
hän
me
te
he
tavannenen tavanne
tavannetet
tavanneeei
tavannemmeemme
tavannetteette
tavannevateivät
lienen tavannuten liene tavannut
lienetet
lieneeei
lienemme tavanneetemme liene tavanneet
lienetteette
lieneväteivät
Passive
tavattaneenei tavattane
lienee tavattuei liene tavattu
Infinitives
 
1st Inf. Short Long
  tavata tavatakseni, tavataksesi, tavatakseen
tavataksemme, tavataksenne, tavatakseen
 
2nd Inf. Inessive Active Inessive Passive Instructive
  tavatessa tavattaessa tavaten
 
3rd Inf. Illative Inessive Elative Adessive Abessive Instructive
  tapaamaan tapaamassa tapaamasta tapaamalla tapaamatta tapaaman
 
4th Inf.  
  tapaaminen
Participles
  Present Perfect
Active tapaava tavannut (tavannee-, tavanneet)
Passive tavattava tavattu
Agent participle tapaama
Neg. adjective tapaamaton

Page generated in 0.332 sec.